Μηχανήματα Υαλοειδεκτομή BVI

Καινοτόμα εργαλεία και υψηλής ποιότητας οφθαλμικός εξοπλισμός και όργανα, που υποστηρίζουν την ικανότητα των χειρουργών να παρέχουν θεραπεία και φροντίδα για την όραση του ασθενούς τους. Η BVI προσφέρει μια προηγμένη σύνθεση προηγμένων τεχνολογιών, λειτουργικότητας και αξιοπιστίας στον εξοπλισμό μας που σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες για την κάλυψη των χειρουργικών απαιτήσεων με συνεχή εξέλιξη των επιλογών υλικού και λογισμικού.

R-Evolution® is the system that offers a wide range

Compact Phaco-Vitrectomy System with Dual Pump (Peristaltic and Venturi) and two Independent LED Light Sources.

BVI® is refocusing the future of vision.

As one of the fastest-growing, diversified surgical ophthalmic businesses in the world, our purpose-built portfolio of trusted brands spans more than 90 countries.

We’ve set our sights on touching the lives of millions of patients affected by conditions such as cataracts, refractive error, glaucoma, retinal disease, and dry eye. Unburdened by legacy or bureaucracy, we have developed our strategy around a simple concept – taking pride in delivering innovative solutions for our physicians and patients, based on their needs.

Integrative Medicine

Θέλετε να κλείσετε ενα demo των μηχανημάτων?

Τηλέφωνο εποικινωνίας (+30) 2102752800