Σακούλες αποστείρωσης 10 x 40cm TYVEK100 για κλίβανο PLASMA Sterlink 120 τεμάχια