Σακούλες αποστείρωσης 20x40cm TYVEK200 για κλίβανο PLASMA Sterlink 90 τεμάχια