Ανακαλύψτε το σύστημα EyeWatch

 

Το σύστημα eyeWatch είναι το πρώτο ρυθμιζόμενο σύστημα στον κόσμο για τη θεραπεία του γλαυκώματος. Το σύστημα διαθέτει, το εμφύτευμα eyeWatch, που λειτουργεί ως ρυθμιζόμενος σωλήνας και το EyeWatch Pen, που χρησιμοποιείται για το συντονισμό του eyeWatch

eyewatch1

Το εμφύτευμα EyeWatch

 

Η συσκευή eyeWatch είναι το βασικό εξάρτημα της μη επεμβατικά ρυθμιζόμενης συσκευής αποστράγγισης γλαυκώματος. Με την επιλεκτική συμπίεση του σωλήνα αποστράγγισης μέσω περιστρεφόμενου μαγνητικού δίσκου, η ρευστή αντίσταση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να διατηρείται η ενδοφθάλμια πίεση (IOP) εντός του βέλτιστου κλινικού στόχου.

 

Προδιαγραφές:

 

  1. Οπή Εισόδου : 26G
  2. Διαστάσεις: 6,5 mm x 5,8 mm
  3. Πάχος: 0,8 mm
  4. Συμβατότητα με σωλήνα Seton: με eyePlate και άλλες γλαυκωματικές συσκευές χωρίς βαλβίδα (π.χ. Baerveldt)

Untitled-2

Ρυθμιστής  EyeWatch Pen

 

Το EyeWatch Pen είναι η μονάδα ελέγχου του συστήματος EyeWatch. Με μερικές απλές κινήσεις, επιτρέπει τη μέτρηση και τη ρύθμιση της λειτουργικής θέσης του EyeWatch. Η μονάδα λειτουργεί τόσο για τα αριστερά όσο και για τα δεξιά μάτια και μπορεί να χειριστεί με ένα μόνο χέρι.

 

Το EyeWatch Pen διαθέτει από τη μία πλευρά την πυξίδα, η οποία μετρά τη θέση του eyeWatch και από την άλλη πλευρά έναν μαγνήτη, ο οποίος ρυθμίζει το άνοιγμα της βαλβίδας.

Untitled-3

Το EyeWatch Pen μπορεί να συντονιστεί από τη θέση 0, για την οποία η βαλβίδα είναι πλήρως ανοιχτή, στη θέση 6, η οποία αντιστοιχεί στη μέγιστη αντίσταση στη ροή.

 

Για την ενδοεγχειρητική ρύθμιση, το EyeWatch Pen είναι συνήθως ρυθμισμένο σε μια αντίσταση (5-6) για να αποφευχθεί η πρόωρη υποτονία.

eywatch4
eywatch5

Ο ρυθμιστής eyeWatch Pen υπάρχει σε δύο εκδόσεις:

 

 H μπλε έκδοση αλουμινίου, που χρησιμοποιείται για μετεγχειρητικές προσαρμογές (έκδοση ιατρείου)

 

Tην αποστειρωμένη έκδοση (μίας χρήσεως), που χρησιμοποιείται για την ενδοεγχειρητική προσαρμογή

 

Ένα αποστειρωμένο  EyeWatch Pen παρέχεται με κάθε εμφύτευμα eyeWatch.